תיק

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
צבעים
תורם
רוני תורן מעזבונה של המשוררת פועה שלו תורן
מס. קטלוגי
10.1.3.0.23.731A

תמונות נוספות

פריטים דומים