צור קשר

ארכיון האופנה והטקסטיל ע"ש פאולין ובנט רוז
רחוב ידע עם 8, רמת גן

03-6110061
03-6019335
rosearchive@shenkar.ac.il

*קבוצות עד 14 איש יכולות לקבוע ביקור בארכיון בתשלום בתיאום מראש.