שמלת ילדות

חברה
מדינה

פריט
סוג
טכניקה
חומרים
צבעים

מידע נוסף

מאוסף אירית פדרמן לנדו.

פריטים דומים