שמלת ילדים

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
חומרים
צבעים
תורם
מוזאון ארץ ישראל

מידע נוסף

מתוך אוסף צ'ארלס לדרמן.

פריטים דומים