חולצה

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
צבעים
תורם
עליזה מילשטיין לזכר אמה ציפורה אקרמן
מס. קטלוגי
8.1.3.140.3.1125

פריטים דומים