מגפיים

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
חומרים
צבעים
תורם
מוזיאון ארץ ישראל

מידע נוסף

מאוסף צ'ארלס לדרמן

פריטים דומים