מעיל מדבר

מעצבים
חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
חומרים
צבעים
תורם
רות דיין

מידע נוסף

נתרם מתוך עזבונה ולזכרה של רחל שוורץ, הרצליה

פריטים דומים