תיק

חברה
מדינה

פריט
סוג
צבעים
תורם
מוזיאון ארץ ישראל
מס. קטלוגי
10.2.0.0.23.663A

מידע נוסף

מאוסף צ'ארלס לדרמן.

תמונות נוספות

פריטים דומים