דוגמת אריגה

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
טכניקה
צבעים
תורם
זוהר ווילבוש

פריטים דומים