מגפיים

חברה
שנה
מדינה

פריט
סוג
חומרים
צבעים
תורם
מוזיאון ישראל
מס. קטלוגי
10.2.1.0.27.314A

מידע נוסף

מאוסף צ׳ארלס לדרמן

פריטים דומים