תיק

חברה
מדינה

פריט
סוג
צבעים
תורם
מאיה שרון וולף
מס. קטלוגי
10.2.0.219.23.216A

מידע נוסף

מתוך עזבונה של מירל׳ה שרון. היתה כיאורוגרפית ונפטרה ביולי 2017.

מחלקות
איקונות

פריטים דומים