תיק

חברה
מדינה

פריט
סוג
צבעים
תורם
מוזיאון ארץ ישראל
מס. קטלוגי
10.2.0.0.23.669A

תמונות נוספות

פריטים דומים